Skip to main content

En annen metode: Coherence Therapy

                     

          Hilma af Klimt, svensk kunster (1862-1944)

 

Coherence terapi er en terapiprosedyre designet utifra sammenfattende studier på emosjon og hukommelse med teorigrunnlag innen nevrobiologiforskning som er meget spesifikk på dette. Fokuset i denne forskningen har vært på hva som skal til for å avlære tidligere emosjonelle erfaringer som ikke lenger er adaptive måter å relatere seg i verden med. Metoden har som mål å utforske vonde emosjonelle erfaringer som tidligere skapte mestringsmåter for overlevelse. Disse mestringsmåtene er med tiden blitt utdaterte og ikke lenger adaptive, og istedet blitt drivere for plagsomme symptomer.

Følgende bok har inspirert mange klinikere:

Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Når man bruker prosedyren ved å gå tilbake i tid og erfare emosjonelt hva symptomet står i sammenheng til, vil det gi hjernen et dypere sammenligningsgrunnlag med ny god erfaring i nåtid enn det som kan oppfattes rent kognitivt. Det er helt nødvendig at arbeidet har et emosjonelt og opplevelsesbasert fokus for å åpne opp ny emosjonell innsikt.

Det nevrobiologisk forskning kan sammenfatte som forutsetning for en varig emosjonell endring, blir forsøkt overført til en terapisammenheng med en prosedyre som kalles Therapeutic Memory Reconsolidation. Det er når gamle emosjonelle erfaringer  oppleves å stå i et direkte motsetningsforhold emosjonelt til ny erfaring som handler om det samme at en større endring er mulig. I praksis må de relevante emosjonelle motsetningene også være presentert samtidig innen en og samme terapitime, eller muligheten åpen innenfor fem-seks klokketimer. Prosedyren i Coherence Therapy må være emosjonelt og relevant tilrettelagt. Den brukes gjerne alene eller som et tillegg for å optimalisere behandlingseffekter innenfor andre metoder jeg bruker.

Les mer her: http://coherencetherapy.org

Video med Bruce Ecker: https://youtu.be/W_Iu6w7na8k