Skip to main content

Ulike metoder -hver for seg og sammen

Her vil jeg gi deg innblikk i noen av de metodene jeg bruker i behandling. Jeg har valgt ut tre metoder som krever litt mer beskrivelse. Det er EMDR traumebehandling, Emosjonsfokusert terapi EFT (individuelt og i parbehandling) og Coherence therapy.

I tillegg er somatisk perspektiv (Somatic Experiencing - SE metoden), bruk av  IFS (Internal Family System) og mindfulnessbasert metode med særlig fokus på selvmedfølelse nyttige og relevante metoder i mitt arbeide.

Systemiske tilnærminger fra familiepsykologien, mestringsfokuserte tilnærminger og kognitive tilnærminger ligger implisitt i bånn. 

           

EMDR - bearbeiding etter traumer (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

Jeg er sertifisert som EMDR-behandler.

EMDR er en anerkjent og mye brukt bearbeidingsmetode ved traumer og kan være særlig effektiv hvis man er plaget av stadige flashbacks og gjenopplevinger etter traumehendelser og som typisk betegner posttraumatisk stresslidelse - PTSD og kompleks PTSD. Metoden er listet opp som førstevalg av Verdens Helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av PTSD. 

EMDR kan også brukes for å bearbeide andre typer traumer, eller bilder og hangups som skaper angstsymptomer også uten at diagnosen PTSD foreligger. 

Målet er å få de sterkeste stress-og traumereaksjonene til å dempe seg eller bli borte, eller å kunne legge vonde hendelser bak seg gjennom en systematisk bearbeiding.

EMDR har også det særtrekk at det kreves mindre verbalt enn en vanlig terapisamtale. 

Ved siden av bearbeiding kan det føles viktig å mestre triggere og traumereaksjoner i hverdagen og vi går gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening når det trengs. Dette er ferdigheter som læres både i forkant og underveis i EMDR behandling. EMDR oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angstnivå og indre uro ved traumeplager.

Les mer informasjon her: http://emdrnorge.no

 

EFT - Emosjonsfokusert terapi

EFT er regnet for å være en effektiv metode som jobber dypt og gir gode resultater - det handler om å erfare følelser. Metoden kan få deg til å oppdage følelser ved å lære å kjenne på dem, tåle dem og lytte bedre til dem slik at de kan vise vei. Alle følelser har en funksjon. Vi kan lære noe om hvorfor vi har dem og hvorfor de oppstår utifra å studere hvordan de oppfører seg, og med det finne ut hva de vil fortelle oss og hvordan vi kan ha bruk for dem. 

Filmene om Alfred og Skyggen er anbefalt å se. Flere av dem er å finne på YouTube. De er laget av psykologen Anne-Hilde Vassbø Hagen fra Bergen som har bidratt mye til å spre EFT kunnskap i Norge.

Her er et eksempel på en film som kan brukes til mangt i terapirommet.

 

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk - YouTube

 

 

 

 

En annen metode: Coherence Therapy

                     

          Hilma af Klimt, svensk kunster (1862-1944)

 

Coherence terapi er en terapiprosedyre designet utifra sammenfattende studier på emosjon og hukommelse med teorigrunnlag innen nevrobiologiforskning som er meget spesifikk på dette. Fokuset i denne forskningen har vært på hva som skal til for å avlære tidligere emosjonelle erfaringer som ikke lenger er adaptive måter å relatere seg i verden med. Metoden har som mål å utforske vonde emosjonelle erfaringer som tidligere skapte mestringsmåter for overlevelse. Disse mestringsmåtene er med tiden blitt utdaterte og ikke lenger adaptive, og istedet blitt drivere for plagsomme symptomer.

Følgende bok har inspirert mange klinikere:

Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Når man bruker prosedyren ved å gå tilbake i tid og erfare emosjonelt hva symptomet står i sammenheng til, vil det gi hjernen et dypere sammenligningsgrunnlag med ny god erfaring i nåtid enn det som kan oppfattes rent kognitivt. Det er helt nødvendig at arbeidet har et emosjonelt og opplevelsesbasert fokus for å åpne opp ny emosjonell innsikt.

Det nevrobiologisk forskning kan sammenfatte som forutsetning for en varig emosjonell endring, blir forsøkt overført til en terapisammenheng med en prosedyre som kalles Therapeutic Memory Reconsolidation. Det er når gamle emosjonelle erfaringer  oppleves å stå i et direkte motsetningsforhold emosjonelt til ny erfaring som handler om det samme at en større endring er mulig. I praksis må de relevante emosjonelle motsetningene også være presentert samtidig innen en og samme terapitime, eller muligheten åpen innenfor fem-seks klokketimer. Prosedyren i Coherence Therapy må være emosjonelt og relevant tilrettelagt. Den brukes gjerne alene eller som et tillegg for å optimalisere behandlingseffekter innenfor andre metoder jeg bruker.

Les mer her: http://coherencetherapy.org

Video med Bruce Ecker: https://youtu.be/W_Iu6w7na8k