Skip to main content

Parterapi

      

 

Jeg har erfaring med arbeid som parterapeut på fulltid siden 1997. Jeg har i en årrekke benyttet metoden EFT - Emosjonsfokusert terapi for par (etter modell av Sue Johnsen) med tilknytning som fokus for hvorfor par krangler når de er glad i hverandre. Det er en metode som kan gi nytt perspektiv på din partners følelser og behov på en måte som gjør det mulig å forstå og møte hverandres sårbarheter på en bedre måte. Kunsten å bringe frem varme, omsorg og en kjærligere kommunikasjon er noe vi alle gjennom ny erfaring i terapirommet kan tilegne oss, som viktig for livslang og trygg kjærlighet. I

Jeg har skrevet en bok om parforhold fra terapirommet som heter "Kjærlighetskoden - Om å ta vare på det parforholdet du har" (Kagge 2010).

I parterapi generelt kan man gjennom en tredjepart få hjelp til å forstå hvilke negative mekanismer som gjerne slår ut og gjentar seg i akkurat din kjæresterelasjon. Det er ikke alltid lett å finne ut av hvordan man kommer ut av vonde sirkler, men parterapi kan gi mulighet til  nye innfallsvinkler for å støtte hverandre i livet, akseptere ulikheter, utvikle varmere kommunikasjon, nærhet og intimitet eller forsones etter konflikt.


Mange lurer på hvor mye ressurser man skal bruke på å investere i parterapi. Det kan være lurt å sette av 2-5 parterapitimer, deretter møtes for oppfølging sjeldnere over tid. Når vi møtes første gang kan vi få et klarere bilde av dette.

I parterapi kan man få hjelp til å håndtere konflikter og uenigheter og problemstillinger av alle slag. Par kan ofte presentere følgende problemstillinger de ønsker å jobbe med:

 

"Vi havner i de samme kranglene gang på gang hvor vi sier stygge ting og sårer hverandre»

"Vi klarer ikke å kommunisere"

"Jeg føler meg ensom i forholdet vårt"

"Sex"

"Det er for lite nærhet og varme"

"Barna har flyttet hjemmefra, hva gjør vi nå?"

"Vi har problem med sjalusi"

"Jeg blir sint og lei meg når han trekker seg tilbake»

"Gløden og kjærligheten er blitt borte i hverdagen»

"Svigers".

"Hvorfor skal vi snakke om parforhold og følelser hele tiden? Har jeg gjort noe galt?»

"Vi opplevde utroskap i fjor. Kan det repareres?»

"Vi kan ikke snakke i forholdet vårt"  

"Jeg føler meg ikke viktig og god nok når vi er smmen"

 

Jeg tar som parterapeut konkret utgangspunkt i hva hvert enkelt par strever med, hva som gjentar seg i konflikter og hvor skoen trykker på ulikt vis for hver og en.

Parterapi har et unikt fokus og ståsted for god terapi fordi par sitter sammen med hverandre og får hjelp til å rette blikket samme vei eller lytte bedre til hverandre. Det gir nye muligheter når man under tre par øyne kan holde fokus der det ellers glipper. Ulike typer av intervensjoner tilpasses etter hva som er tema. 

Les mer informasjon om EFT for par her: http://www.seft.no/om-emosjonsfokusert-terapi.html). Sjekk også ut: ISEFT International Society for Emotion-focused Therapy.

Jeg bruker mange supplerende innfallsvinkler i parterapi, teknikker innen løsningsfokusert og narrativ tilnærming og flere nyttige metoder innen familieterapifeltet. I en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening beskriver jeg eksempelvis bruken av narrativ metode (etter Epston og White) i terapirommet med et par der den ene er plaget med sjalusi. Dette er en tilnærming som gir mulighet for paret til å komme på lag med hverandre og kanskje finne tilbake til de gode fortellingene om seg selv og parforholdet, knyttet til identitet og selvfølelse hos begge. Her er en link til artikkelen: http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=308766&a=2

Noen har også nytte av små øvelser og oppgaver mellom timene.

Det aller beste vil som regel være å komme sammen. Men det er også mulig å komme alene dersom du ikke får partneren med. Det kan hjelpe å ha noen å drøfte ting med for å få løftet blikket, og du får gjerne tips og ideer fra meg til hvordan du kan prøve ut nye ting i parforholdet ditt eller gode måter å ta opp vanskelige temaer med partneren din. 

Jeg skrev i 2010 boken som heter “Kjærlighetskoden - Om å ta vare på det parforholdet du har” (Kagge Forlag).    

                 

Målgruppe for Kjærlighetskoden er par som vil ha perspektiver å reflektere over når det gjelder kjærlighetens mange dilemmaer og hvordan forsoning er mulig ved konflikt, ved avstand  eller med anklager. Boken er skrevet direkte til par, om par sammen med meg som parterapeut. Fokus er på vendepunkter i konflikter. Den belyser tillit og mistillit, sårbarheter som er typiske i forhold til tilknytningsbehovene våre. Vi får her beskrivelser av anklagesirkler som er lett å havne i. Hva er for eksempel grunnen til at vi krangler om såkalte "småting"? Finnes det enkle måter eller prinsipper for å beskytte parforholdet mot krangler? Boken viser hvordan par på overraskende måter kan finne tilbake til gode følelser og de gode fortellingene om seg selv, det som ofte går tapt når konflikter tar overhånd. Temaene har også høy relevans for konflikt i andre typer av relasjoner, som foreldre-barn og søskenrelasjon, eller relasjoner i venneflokken og på jobben. For temaet er tilknytning med viktigheten av båndet til andre. Hvordan markeres det godt nok at dere er viktig for hverandre, liker hverandre, hører sammen og ikke vil forlate hverandre. Boken er også for fagpersoner med interesse for relasjonstenkning og parterapi i praksis. Den er mulig å bestille på Deichmans bibliotek, men er utsolgt fra forlag.

I forskning på parforhold (Gottmans forskningsarbeid) har man studert hvilke fallgruver par ofte havner i og bør være oppmerksomme på. Om du deltar på parkurset "Bufferkurs for par" får du med deg mye nyttig og anvendelig å bruke i praksis. Kurset arrangeres over hele landet og tilbys ofte gratis ved familiekontorene.  Disse kursene kan gjerne kombineres med parterapi, enten før, underveis eller etterpå. Sjekk ut om det finnes passende tilbud på: https://www.bufferkurs.no