Skip to main content

Ulike metoder -hver for seg og sammen

Her vil jeg gi deg innblikk i noen av de metodene jeg bruker i behandling. Jeg har valgt ut tre metoder som krever litt mer beskrivelse. Det er EMDR traumebehandling, Emosjonsfokusert terapi EFT (individuelt og i parbehandling) og Coherence therapy.

I tillegg er somatisk perspektiv (Somatic Experiencing - SE metoden), bruk av  IFS (Internal Family System) og mindfulnessbasert metode med særlig fokus på selvmedfølelse nyttige og relevante metoder i mitt arbeide.

Systemiske tilnærminger fra familiepsykologien, mestringsfokuserte tilnærminger og kognitive tilnærminger ligger implisitt i bånn. 

           

EMDR - bearbeiding etter traumer (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

Jeg er sertifisert som EMDR-behandler.

EMDR er en anerkjent og mye brukt bearbeidingsmetode ved traumer og kan være særlig effektiv hvis man er plaget av stadige flashbacks og gjenopplevinger etter traumehendelser og som typisk betegner posttraumatisk stresslidelse - PTSD og kompleks PTSD. Metoden er listet opp som førstevalg av Verdens Helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av PTSD. 

EMDR kan også brukes for å bearbeide andre typer traumer, eller bilder og hangups som skaper angstsymptomer også uten at diagnosen PTSD foreligger. 

Målet er å få de sterkeste stress-og traumereaksjonene til å dempe seg eller bli borte, eller å kunne legge vonde hendelser bak seg gjennom en systematisk bearbeiding.

EMDR har også det særtrekk at det kreves mindre verbalt enn en vanlig terapisamtale. 

Ved siden av bearbeiding kan det føles viktig å mestre triggere og traumereaksjoner i hverdagen og vi går gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening når det trengs. Dette er ferdigheter som læres både i forkant og underveis i EMDR behandling. EMDR oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angstnivå og indre uro ved traumeplager.

Les mer informasjon her: http://emdrnorge.no