Skip to main content

EFT - Emosjonsfokusert terapi

EFT er regnet for å være en effektiv metode som jobber dypt og gir gode resultater - det handler om å erfare følelser. Metoden kan få deg til å oppdage følelser ved å lære å kjenne på dem, tåle dem og lytte bedre til dem slik at de kan vise vei. Alle følelser har en funksjon. Vi kan lære noe om hvorfor vi har dem og hvorfor de oppstår utifra å studere hvordan de oppfører seg, og med det finne ut hva de vil fortelle oss og hvordan vi kan ha bruk for dem. 

Filmene om Alfred og Skyggen er anbefalt å se. Flere av dem er å finne på YouTube. De er laget av psykologen Anne-Hilde Vassbø Hagen fra Bergen som har bidratt mye til å spre EFT kunnskap i Norge.

Her er et eksempel på en film som kan brukes til mangt i terapirommet.

 

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk - YouTube